Disclaimer

Eman Consultancy beperkt zich niet alleen tot vertaaldiensten, maar is ook gespecialiseerd in trainingen en evenementen.

Disclaimer

Vrijwaring

Naar deze disclaimer wordt op de website altijd verwezen met (*).

Betreffende de Website

Aan de inhoud van deze website is veel aandacht en zorg besteed. Alle informatie is beschikbaar gesteld door de betreffende organisatie. Ondanks de constante zorg en aandacht die dit bedrijf aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de hier gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

Deze informatie is niet juridisch bindend. Indien de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal het bedrijf de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Het betreft resultaten, foto’s, ervaringen, reviews en getuigenissen van klanten.

De op deze website genoemde reviews, foto’s van resultaten en getuigenissen zijn ervaringen en/of klantervaringen. Resultaten zijn persoonlijk en kunnen daarom niet gegarandeerd worden. Resultaten kunnen daarom variëren van persoon tot persoon en prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website, op welke wijze dan ook, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.