EMAN CONsultancy

 Welkom

EMAN Consultancy is een internationale organisatie die je voorziet van professionele tolk- en vertaaldiensten in verschillende aspecten; privé taallessen; integratie in de Nederlandse samenleving; training en evenementen organiseren.

EMAN CONsultancy

Welkom

EMAN Consultancy is een internationale organisatie die je voorziet van professionele tolk- en vertaaldiensten in verschillende aspecten; tolk, privé taallessen; hulp bij integratie in de Nederlandse samenleving; training en evenementen organiseren.

Diensten

TOLK

Tolken Nederlands en Arabisch

VERTAAL DIENSTEN

Vertaaldiensten Nederlands en Arabisch

TRAINING & EVENEMENTEN

De individuele vaardigheden verbeteren

TAAL LESSEN

Taalcursussen Nederlands en Arabisch

INTEGRATIE DIENSTEN

Hulp bij integratie in de Nederlandse samenleving

Wie is Eman

Eman heeft een Franse taal diploma en vele jaren ervaring als docent. Ze heeft lesgegeven aan studenten op het gebied van Franse taal en cultuur. Ze gaf ook Arabische privélessen.

Met de oprichting van haar bedrijf Eman Consultancy combineert ze haar vaardigheden. Ze beperkt zich niet alleen tot tolk- en vertaaldiensten, maar is ook gespecialiseerd in het bieden van trainingen en evenementen, met name werken.

Zelf heeft ze het inburgeringsstelsel in Nederland zeer snel en succesvol doorgelopen en heeft ze haar ervaring omgezet in het assisteren van anderen bij het doorlopen van het inburgeringsproces.

Eman Alghadban

Cliënten